دریافت نوبت

پس از تکمیل مراحل و دریافت کد رهگیری برای خودروهای یگانه سوز 15 دقیقه و برای خودروهای دوگانه سوز(خودروهای که در کارت آنها کلمه دوگانه سوز قید شده است)30 دقیقه زودتر در مرکز حاضر شوید
شماره پلاک
شیفت
© تمامی حقوق این سایت محفوظ و مربوط به مرکز معاینه فنی قدس می‌باشد