خیر! به لحاظ قانونی، صرف داشتن برگه معاینه فنی کافی است و نصب برچسب روی شیشه جلو، ضروری نیست. 

همچنین از 15 اسفندماه 97، برچسب معاینه فنی خودروها حذف شده طوری که از ابتدای سال 98، برچسبی برای الصاق به شیشه خودروها صادر نمیشود. طبق گفته‌های آقای سعید قیصر -مدیرعامل معاینه فنی تهران- حذف برچسب در راستای جلوگیری از هرگونه تقلب و جعل بوده است.

© تمامی حقوق این سایت محفوظ و مربوط به مرکز معاینه فنی قدس می‌باشد